Stacja załadunku worków Big Bag

Stacja załadunku worków Big Bag

Stacja załadunku worków Big Bag

Zastosowanie

Stacja załadunku i ważenia worków Big Bag przeznaczona jest do naważania produktów sypkich takich jak granulaty, ziarna i proszki bezpośrednio do worków Big Bag. Zastosowanie innowacyjnego systemu doszczelnienia worka wyeliminowało problem pylenia produktu podczas załadunku. Stacje te cechują się wysoką wydajnością i mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem.

Opis

Stacja załadunku Big Bag umożliwia bezpieczne, łatwe, bezpyłowe pakowanie worków. Stacja zbudowana jest z trzech głównych układów:

  • Układ wagowy – opiera się na przetwornikach tensometrycznych. Zadaniem układu wagowego jest precyzyjne określenie wagi naważanego produktu.
  • Układ zagęszczania – zbudowany jest z dwóch silników wibracyjnych, które zagęszczają produkt znajdujący się w worku big bag pod wpływem wibracji. Płyta wibracyjna oddzielona jest od ramy dolnej wagi za pomocą wibroizolatorów, których zadaniem jest minimalizacja przenoszenia drgań między układem wibracyjnym a dalszą konstrukcją wagi.
  • Układ doszczelniania worka – głównym elementem tego układu są wymienne głowice zasypowe. Każda z nich wyposażona jest w króciec zasypowy produktu, króciec aspiracyjny oraz układ doszczelniania worka, zależnie od wersji pneumatyczny lub mechaniczny.

Dane techniczne*

Podstawowe elementy stacji to:

  • metalowa konstrukcja
  • szczelna głowica
  • przetworniki tensometryczne
  • silniki wibracyjne
  • panel sterujący

*Parametry technologiczne, konfiguracje urządzeń i konstrukcja jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb klienta.