Bęben powlekająco-mieszający

Bęben powlekająco-mieszający

Bęben powlekająco-mieszający

Zastosowanie
Bęben powlekająco-mieszający to urządzenie przeznaczone do powlekania i mieszania produktu, a wykorzystywany jest w procesie technologicznym produkcji płatków śniadaniowych. Urządzenie pracuje w układzie poziomym i posiada możliwość automatyzacji procesu powlekania i mieszania. Wykonane jest ze stali kwasoodpornej, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i nie wytwarza wibracji.

Opis
Wewnątrz bębna zachodzi proces powlekania płatów. Bęben obrotowy może być nachylony względem osi poziomej pod różnymi kątami. Otrzymuje on napęd z silnika elektrycznego poprzez przekładnię mechaniczną. Wszystkie zespoły technologiczne umiejscowione są poniżej dolnego poziomu bębna. Sterowanie pracą bębna może odbywać się w sposób ręczny, przy użyciu wyłącznika miejscowego, lub automatyczny, umożliwiający pracę w cyklu automatycznym przy użyciu centralnego komputera.

Dane techniczne*
Bęben powlekający/mieszający wyposażony jest w motoreduktor oraz przekładnię zębatą, która go zasila. Pobór mocy zależy jest od typu oraz sposobu wykonania ( standartowo 1,1 kW)

* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.