An article in the Energie journal

An article in the Energie journal

An article in the Energie journal

Niezmiernie miło nam poformować, że artykuł którego współautorem jest Pan mgr inż. Paweł Tomtas – kierownik projektu i technolog w firmie Mysak, ukazał się w czasopiśmie naukowym  Energies (Energies 2021, 14(6), 1740)

W artykule pt. „Bench Tests and CFD Simulations of Liquid–Gas Phase Separation Modeling with Simultaneous Liquid Transport and Mechanical Foam Destruction” przedstawiono wyniki symulacji i badań stanowiskowych specjalnego rodzaju pompy wirowej, umożliwiającej pompowanie dyspersyjnych cieczy spienionych, z jednoczesnym rozdziałem fazy ciekłej. Na etapie projektowania pompy wykonano symulacje CFD (Computer Fluid Dynamics) z wykorzystaniem programu Ansys Fluent. Symulacje obejmowały zmianę parametrów pracy pompy (wydatek masowy/objętościowy przepływu), analizę ciśnień dla wirnika pierwszego oraz  optymalizacją konstrukcyjną części składowych pompy. Drugi etap pracy obejmował  budowę pompy wraz ze stanowiskiem pomiarowym, na którym przeprowadzono walidację symulacji numerycznych.

Cały artykuł dostępny do pobrania poniżej:

Bench Tests and CFD Simulations of Liquid–Gas Phase Separation Modeling with Simultaneous Liquid Transport and Mechanical Foam Destruction

Zachęcamy do lektury!