Urządzenia i instalacje dla przemysłu chemicznego

Projektujemy i produkujemy instalacje wykorzystywane przy produkcji, transporcie i magazynowaniu chemii gospodarczej, chemii przemysłowej m.in. farb i szpachli, lakierów oraz kosmetyków.

Firma Mysak Group Sp. z o.o. sp.k. oferuje usługi przedsiębiorcom zajmującym się przetwarzaniem surowców takich jak (kolejność alfabetyczna):

 • BIOGAZ – instalacje do beztlenowego oczyszczania ścieków z uzyskiem biogazu i energii (biogazownie); produkcja biogazowni; urządzenia do oczyszczania ścieków z uzyskiem energii i biogazu (więcej informacji na www.biogaz-instalacje.pl);
 • DWUTLENEK SIARKI – instalacje do produkcji dwutlenku siarki w wyniku spalania siarki lub rozpuszczania gazowego, w celu otrzymania kwasu siarkawego (H2SO3); urządzenia do uzyskiwania dwutlenku siarki;
 • LEPISZCZE SKROBIOWE– instalacja do  wytwarzania lepiszcza skrobiowego, uzyskiwanego ze skrobi pszennej na skalę przemysłową; urządzenia do produkcji lepiszcza skrobiowego;
 • FARBY – urządzenia do produkcji farb przemysłowych;
 • SZPACHLE – urządzenia do produkcji szpachli; instalacje do produkcji szpachli;
 • KOSTKA BRUKOWA – maszyny i urządzenia przeznaczone do produkcji  i obróbki kostki brukowej;
 • PERHYDROL – instalacje do transportu perhydrolu; instalacja do magazynowania perhydrolu;
 • PROSZKI DO PRANIA – urządzenia do odpylania proszku do prania; instalacja do transportu proszku do prania;
 • KWAS SOLNY – instalacje do transportu kwasu solnego; instalacje do magazynowania kwasu solnego; urządzenia do dozowania kwasu solnego;
 • KWAS SIARKOWY – instalacje  do transportu kwasu siarkowego; instalacja do magazynowania kwasu siarkowego; urządzenie do dozowania kwasu siarkowego;
 • BEZWODNIK KWASU OCTOWEGO – instalacje do transportu bezwodnika kwasu octowego; instalacja do  magazynowania bezwodnika kwasu octowego; instalacja do dozowania bezwodnika kwasu octowego; zabezpieczenia przeciwwybuchowe przy instalacjach;
 • PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ – instalacje do transportu płynu do mycia naczyń; instalacja do magazynowania płynu do mycia naczyń; urządzenie do dozowania płynu do mycia naczyń;
 • PŁYNY DO MYCIA SZYB – instalacje do transportu płynu do mycia szyb; instalacje do magazynowania płynu do mycia szyb; urządzenie do dozowania płynu do mycia szyb;