Silos cukru – układ magazynowania cukru

Silos cukru – układ magazynowania cukru

Wykonano silos przeznaczony do magazynowania cukru wraz z  instalacją załadunku, rozładunku i transportu pneumatycznego surowca.

Silos wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Ustawiony jest na płycie fundamentowej i zamocowany za pomocą śrub do fundamentu. Od zewnątrz znajduje się izolacja z wełny mineralnej pokryta  blachą aluminiową.

Silos wyposażony jest w elementy zabezpieczające przed nagłym wzrostem lub spadkiem ciśnienia i eksplozją:

  • Odpylacz (wentylator, filtry workowe)
  • Zawór podciśnieniowy
  • Klapy przeciwwybuchowe

 

W części stożkowej znajdują się młotki wibracyjne i dno aktywne ułatwiające rozładunek produktów. Na dole znajduje się dozownik celkowy (śluza obrotowa).   Silos wyposażony jest w kompletny układ doprowadzenia i odprowadzenia produktu za pomocą transportu pneumatycznego.