Instalacja silosu cukru

Instalacja silosu cukru

Wykonanie instalacji silosu cukru wraz z transportem pneumatycznym i układem wagowo- dozującym