Wysokosprawny wymiennik ciepła – podgrzewacz powietrza

Wysokosprawny wymiennik ciepła – podgrzewacz powietrza

Wysokosprawny wymiennik ciepła – podgrzewacz powietrza

Zastosowanie
Podgrzewacz powietrza stanowi źródło ciepłego powietrza pozbawionego spalin, wykorzystywanego w procesie suszenia produktów rolniczych, spożywczych i chemicznych.

Opis
Działanie podgrzewacza polega na wykorzystaniu ciepła powstałego w trakcie spalania oleju opałowego lub gazu w komorze spalania podgrzewacza. Napływające powietrze atmosferyczne w trakcie zetknięcia się z zewnętrznymi ścianami i żebrami komory palnika, komory spalin, pierwszym członem komina wewnętrznego zostaje ogrzane i kierowane do komór suszenia za pośrednictwem wentylatorów i kanałów powietrznych. Komora palnika na swej zewnętrznej powierzchni posiada szereg żeberek oraz blachy kierujące i zwiększające powierzchnię zetknięcia się napływającego powietrza do podgrzewacza. Prędkość przepływu powietrza przez podgrzewacz jest regulowana poprzez żaluzje znajdujące się pokrywie przedniej płaszcza zewnętrznego podgrzewacza. Spaliny powstałe w trakcie spalania oleju w komorze palnika trafiają do cylindra spalania ogrzewając go, stąd następnie odprowadzone są kominem na zewnątrz suszarni. Wykorzystanie energii cieplnej jaka jest zawarta w spalinach podgrzewacza poprzez płaszcz zewnętrzny oraz komin zewnętrzny usytuowany współosiowo z kominem spalin umożliwia dodatkowy napływ powietrza poprzez szczeliny powstałe pomiędzy płaszczami komina wewnętrznego i zewnętrznego. Przepływające szczeliną powietrze jest ogrzewane i kierowane do przewodu wylotowego
połączonego z istniejącymi wentylatorami suszarni.