Linia do łuskania sezamu

Linia do łuskania sezamu

Linia do łuskania sezamu

Zastosowanie

Linia do łuskania ziaren sezamu wykorzystywana jest w przemyśle i umożliwia oddzielenie łuski od ziarna sezamu. Tak przygotowany surowiec wykorzystany jest w produkcji miazgi sezamowej, chałwy lub pakowany i sprzedawany jako łuskany sezam.

Opis

Ziarno sezamu dostarczane jest w workach skąd ręcznie podawane są na zasyp przenośnika. Przenośnikiem są transportowane do silosu buforowego, a następnie poddawany jest procesowi wstępnego oczyszczania. Następnie podawany do kolejnego silosu skąd podawany jest do pojemników, w których przeprowadzany jest drugie etap procesu oczyszczania. Z pojemników ziarna transportowane są do suszarni fluidyzacyjnej gdzie usuwana jest wilgoć oraz oddzielona łuska ziarna.

Dane techniczne

Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.