Instalacja do rozmrażania owoców

Instalacja do rozmrażania owoców

Instalacja do rozmrażania owoców

Zastosowanie

Instalacja do rozmrażania owoców, rozmrażarka  przeznaczona jest do rozmrażania owoców.

Opis

Cała rozmrażarka wykonana jest z stali nierdzewnej. Wyjątek stanowią elementy handlowe. Rozmrażarka jest wyposażona w automatyczny układ mycia siatki, umożliwiając częściowe usuwanie pozostałości owoców na taśmie i jej opłukiwanie wodą. Urządzenie składa się z 3 segmentów, które skręcone są między sobą śrubami. Główna komora rozmrażalnicza zbudowana jest z płyt warstwowych. Dno nachylone jest w kierunku króćca odpływowego, co umożliwia odprowadzenie wody podczas procesy mycia siatki, jak także wody powstałej w wyniku częściowego spadku temperatury. Na komorze wyprowadzone są 2 obiegi powietrza. Obieg I zasysa powietrze nad siatką w kierunku dolnym. Obieg II zasysa powietrze pod siatką w kierunku górnym. Przepustnice są sterowane ręcznie. Komora wyposażona jest w 6 drzwi inspekcyjnych ryglowanych jednocześnie od góry i dołu. Pozostałe segmenty stanowią część zasypową surowca i stację napinającą taśmę oraz część napędową taśmy i wysyp produktu. Zasyp surowca odbywa się ręcznie przez operatora. Odbiór produktu rozmrożonego musi odbywać się przez dodatkowe urządzenie odbierające np.: przenośnik taśmowy.