Geschichte

Geschichte

Uwaga: Projekty i realizacje były prowadzone w zespołach z angażowaniem osób z różnych firm.

2019

Uczestnictwo w 11 edycji Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2019.

Prezentacja na Seminarium Workshops :

  1. Technologie transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania produktów sypkich w przemyśle. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak

Uczestnictwo w specjalistycznych targach Powtech 2019 w Norymberdze.

Prezentacja na forum ekspertów:

  1. Types of mechanisms in the transport of loose products in the food and chemical industry. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak

Uzyskanie srebrnego medalu Ecovadis 2019.

Przeprowadzenie warsztatów inżynierskich organizowanych przez Politechnikę Poznańską w ramach Case Week 2019

Wykonano projekt techniczny przesuwnicy wagonowej z zakładzie produkującym bloczki betonowe.

Wykonano stację załadunku worków Big Bag dla potrzeb zakładu produkcji mieszanek piekarniczych i cukierniczych.

Wykonano linię wiążącą do warzyw okopowych (włoszczyzna, pietruszka, seler, marchewka, por, szparagi, cebula).

Wykonano modernizację systemu transportu krzemionki w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.

Wykonano projekt budowlany wraz z wizualizację 3D stacji płukania ziemniaków.

Wykonano projekt transportu pneumatycznego zielonej kawy.

Wykonano system wspomagania rozładunku worków Big Bag w zakładzie produkcji nawozów naturalnych.

Wykonano projekt technologiczny  modernizacji pakowani dla cukrowni. Obiekt wielokondygnacyjny z wieloma powiązaniami branżowymi.

Wykonano instalację przesyłową i podgrzewania zbiorników oraz magazyn olejów technologicznych w zakładzie produkcji wyrobów gumowych.

Wykonano rozbudowę systemu sadzy i krzemionki w zakładzie produkcji wyrobów gumowych. System oparty na transporcie mechanicznym, pneumatycznym, dozowaniu, ważeniu, odpylaniu.

Wykonano wywrotnicę samochodową boczna platformową na cały samochód dla producenta mrożonych warzyw i owoców.

Wykonano instalację odzysku białka ziemniaczanego.

Wykonano bęben powlekający przeznaczony dla zakładu produkcji nawozów sztucznych.


2018

Uczestnictwo w 10 edycja Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2018.

Prezentacje na Seminarium workShops :

  1. Transport pneumatyczny i mechaniczny w operacji załadunku i rozładunku skrobi dla silosu o pojemności 10 tys. ton. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Paweł Tomtas
  1. Rodzaje przenośników stosowanych w transporcie produktów sypkich w przemyśle spożywczym i chemicznym. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Dariusz Kryszak
  1. Zastosowanie suszarek rozpyłowych w przemyśle spożywczy i chemicznym. Trade Mysak Group Sp. z o. o. Sp. k., Tymoteusz Mysakowski

Przeprowadzenie warsztatów inżynierskich organizowanych na Politechnice Poznańskiej w ramach  Case Week 2018

Wykonano projekt i uruchomienie linii płatków ziemniaczanych. Wprowadzenie ciekawych rozwiązań technicznych.

Wykonano w wysokim standardzie higienicznym i energetycznym kompletny oddział suszenia skrobi.

Przeprowadzono modernizację suszarni skrobi, w tym optymalizację suszarek.

Wykonano dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem dla instalacji transportu pneumatycznego i magazynowania skrobi.

Wykonano stację załadunku worków Big Bag dla zakładu produkcji czekolady.

Wykonano projekt koncepcyjny pod kątem analizy problemu rozładunku cysterny z cukrem.

Wykonano instalację odzysku białka ziemniaczanego. Wprowadzono ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne.

Wykonano modernizację przesypowni sadzy w zakładzie wyrobów gumowych.

Wykonano system dozowania i transportu tlenu ołowiu.

Wykonano Skruber Venturiego. Skruber został wysłany do zakładu produkcji żywności w Chile.


2017

Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas 2017.

Prezentacja na Seminarium workShops : Transport pneumatycznym materiałów sypkich. Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k., Dariusz Kryszak

Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech 2017 w Norymberdze.  Prezentacja firmy na stoisku.

Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Przemysł skrobi – rynek możliwości” w Moskwie. Prelekcja na temat „Sposoby (technologia) i instalacje do wytwarzania skrobi modyfikowanych.” Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k., Mieczysław Mysakowski

Artykuł w EuroBulk System dotyczący zrealizowanej inwestycji silosu skrobi o pojemności 10 000 ton.

Uczestnictwo w drugiej edycji targów Technologii Spożywczych WARSAW FOOD TECH 2017. Prezentacja firmy na stoisku.

Wykonanie modernizacji stacji załadunku i oczyszczania ziemniaka.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dozowania i magazynowania produktów sypkich.

Wykonanie projektu technologicznego transportu maltitolu.

Wykonanie instalacji do załadunku cystern skrobią.

Wykonanie odpiaszczacza miazgi ziemniaczanej.

Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego krzemionki  i sadzy.

Wykonanie stacji rozładunku pigmentu.

Wykonanie zbiorników mleczka skrobiowego.

Wykonanie stacji rozładunku worków big bag.

Wykonanie zmiany źródła ciepła przy suszarce pneumatyczne.

Wykonanie linii wiążącej do warzyw okopowych.

Wykonanie myjki parowej.

Wykonanie pompy Fullera.


2016

Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych Symas 2016

Prezentacje na Seminarium workShops: Suszenie produktów sypkich. Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k., Mieczysław Mysakowski

Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech 2016 w Norymberdze.  Prezentacja firmy na stoisku.

Wykonanie łuszczarki do ziarna sezamowego.

Wykonanie Skrubera Venturiego.

Wykonanie instalacji do rozładunku, magazynowania i transportu cukru.

Przeprowadzenie modernizacji instalacji kruszenia i dozowania węgla.

Wykonanie suszarni rozpyłowej.

Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego.

Wykonanie projektu instalacji do produkcji proszku ze skorupek jaj

Wykonanie projektu ustawienia urządzeń do transportu rolek papieru.

Wykonanie instalacji dozowania produktów sypkich.

Wykonanie silosu skrobi o pojemności 10 000 ton.


2015

Wykonanie instalacji technologicznej produkcji środków czystości.

Wykonanie suszarki ze schładzarką.

Wykonanie skrubera.

Wykonanie stacji przygotowania impregnatów.

Zaprojektowanie tunelu do parowania pierogów oraz myjki automatycznej do siatek wędzarniczych

Wykonanie pasteryzatora soków.

Wykonanie części technologicznej instalacji CIP na linii ketchupowej.


2014

Wykonanie systemu opróżniania worków typu big bag.

Wykonanie instalacji mieszania proszków w przemyśle piekarniczym.

Wykonanie suszarki taśmowej do suszenia brykietu z węgla drzewnego.

Wykonanie mieszarki poziomowej wstęgowej.

Wykonanie linii do produkcji mieszanek paszowych.

Wykonanie pasteryzatora miazgi sezamowej.

Wykonanie linii do produkcji wkładów do papierosów elektronicznych.


2013

Uczestnictwo w Specjalistycznych targach Powtech- Norymberga – Prezentacja firmy na stoisku.

Uczestnictwo w Specjalistycznych targach SyMas Kraków- Prezentacja firmy na stoisku i seminaria.

Prezentacja na Seminarium SyMas: Hermetyczne linie mieszania i konfekcjonowania z zastosowaniem nowoczesnych systemów połączeń. Mysak Group Sp. z o.o., Dariusz Kryszak, Tymoteusz Mysakowski

Wykonanie projektu i realizacja 3-ch linii do mieszania produktów sypkich.

Wykonanie projektu linii do kruszenia wiórów węglowych.

Wykonanie projektu i montaż układu transportu pneumatycznego wyrobów ekstradowanych.


2012

Wykonie projektu i specjalistycznych urządzeń do badawczej stacji: Termiczna przeróbka węgla.

Wykonanie pompy Fullera.

Wykonanie stacji przygotowania składników do produkcji mieszanek spożywczych.

Wykonanie i analiza zagrożenia wybuchem (ATEX) dla stanowisk pracy w cukrowni.

Wykonanie podnośnika kubełkowego do ziemniaków.

Projekt i wykonanie instalacji do produkcji syropu czekoladowego o wysokiej zawartości suchej masy.

Modernizacja układu transportu i magazynowania cukru.

Projekt i realizacja instalacji do przygotowania impregnatów w przemyśle chemicznym.

Wykonanie specjalistycznej mieszarki  do produktów sypkich na indywidualne wymagania.

Wykonanie układu podnoszenia paleto-pojemników.

Wykonanie automatycznego układu dozowania sosów.


2011

Projekt i instalacja pakowania do drożdży.

Wykonanie projektu instalacji mieszania mieszanek dla przemysłu paszowego  – zastosowano urządzenia eliminujące wady dotychczasowego procesu.

Wykonanie prototypowej instalacji do granulacji ciągłej proszków.

Wykonanie prasy do formowania lizawek.

Wykonanie stacji nadawczej i instalacji automatycznego próbnika do przesyłu kawy.

Wykonanie suszarni do paliw alternatywnych.

Wykonanie automatycznej pakowaczki w worki Big-Bag.

Wykonanie instalacji do czekolady.

Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego skrobi.

Wykonanie instalacji odpylania ,,kuchni”.

Wykonanie automatycznej myjki do skrzyniopalet.


2010

Artykuł pt. Linia mieszania produktów sypkich – opublikowany w Czasopiśmie fachowym- CUKIERNICTWO i PIEKARNICTWO.

Projekt instalacji silosu do cukru wraz układem transportu pneumatycznego i dwoma systemami dozującymi.

Instalacja mieszania agresywnych środków chemicznych do przygotowania produkcji baterii i ogniw kwasowych.


2009

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Powder and Bulk ‚Materiały Sypkie i Masowe’, zorganizowana przez redakcję czasopisma Powder&Bulk- referat : Systemy Big-Bag.

2008

Artykuł w czasopiśmie fachowym ,, Powder & Bulk nr 2/2008 w dziale Nowości rynkowe –PRZESIEWACZ CYLNDRYCZNY (ROTACYJNY) RP-250.

Artykuł w czasopiśmie fachowym ,, Powder & Bulk nr 3/2008 w dziale Nowości rynkowe –STACJA Big-Bag do rozładunku surowca.


2007

Montaż wytwórni pasz.

Wykonanie specjalistycznej myjki do paleto pojemników w przemyśle rybnym.

Wykonanie projektu technicznego zakładu produkcji pasz z odpadów przemysłu spożywczego – Innowacyjna technologia.


2006

Wykonanie projektu budowy linii płatków ziemniaczanych.

Wykonanie projektu technicznego transportu pneumatycznego cukru.

Wykonanie projektu technicznego, oraz przeniesienie i uruchomienie linii białka ziemniaczanego.

Montaż instalacji do syropu skrobiowego.

Wykonanie bębnów do powlekania mokrego i suchego.

Wykonanie układów rekuperacji ciepła w suszarkach – 6 kpl.

Wykonanie wywrotnic samochodowych na indywidualne wymagania Klienta.

Wykonanie higienicznego i bezpyłowego układu 4 sztuk stanowisk Big- Bag wraz z układem dozowania.


2005

Wykonanie projektów rurociągów i instalacji do transportu czekolady.

Projekt instalacji centralnego odkurzania wraz z zabezpieczeniem ATEX.

Rozbudowa suszarki 3-taśmowej, zadaniem było zwiększenie wydajności bez zmiany parametrów i technologii suszenia wyrobów ekstradowanych.

Wykonanie kilku projektów modernizacji działu krochmalni wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Wykonanie instalacji transportu pneumatycznego płatków.

Wykonanie instalacji tłumienia wybuchów w silosie mąki i cukru.

Wykonanie ,,małej krochmalni” w celu odzysku skrobi z odpadów ziemniaczanych – unikalne rozwiązania.

Wykonanie instalacji do prażenia ziarna sezamowego.

Wykonanie przecieraka do wyrównania granulacji pasz o bardzo dużej wydajności.

Wykonanie specjalnego odpylacza do soli.


 2004

Zarejestrowanie i rozpoczęcie działalności w formie organizacyjnej pod nazwą firmy MYSAK.

Opracowanie oryginalnej konstrukcji, specjalistycznej suszarki pulsofluidalnej, oraz wykonanie i uruchomienie kilku sztuk.


 2000

Analiza i pomiary suszarki taśmowej do kostki ziemniaczanej oraz projekt modernizacji. Celem było zwiększenie wydajności istniejącej suszarki.


1999

Projekt i nadzór nad realizacją zakładu mieszanek piekarniczych. Wykonano 3 niezależne linie produkcyjne.


1998

Projekt pilotowej instalacji do produkcji lepiszcza skrobiowego – nadzór nad wykonaniem, montażem i uruchomieniem. Lepiszcz skrobiowy jest produktem hydrolizy skrobi (surowca skrobiowego). Surowcem skrobiowym jest skrobia zbożowa wydobyta z maki zbożowej lub śruty zbożowej , a zwłaszcza pochodzenia żytniego. Pozostałe składniki to: woda, ług sodowy, perhydrol. Projekt zawierał projekt instalacji oraz projekty konstrukcyjne indywidualnych urządzeń technologicznych jak:

  • reaktory
  • mieszadła
  • dozowniki

Jeżeli interesują Państwa szczegóły, prosimy o kontakt.


 1997

Projekt oddziału odzysku białka ziemniaczanego wraz z nadzorem nad realizacją.


 1996

Projekt syropiarni Pepsi-Cola do możliwości produkcji napojów bezalkoholowych.


 1995

Projekty instalacji osłonowania olejów jadalnych (osłona gazami obojętnymi).


1991

Własna działalność gospodarcza. Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego i konstruowanie maszyn spożywczych.

Uczestnictwo w Projektowaniu  nowego zakładu przerobu ziemniaka na chipsy, frytki, płatki, granulat i snaksy, jako zagospodarowanie zatrzymanej budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu.

Obiektem pomocniczym był projekt i realizacji przechowalni ziemniaków w postaci skrzynio-palet.


 1986

Uzyskanie wzoru użytkowego nr 41108 w Polskim Urzędzie Patentowym, p.t. NAGRZEWNICA SEGMENTOWA POWIETRZA ZWŁASZCZA DO SUSZAREK.


 1985

Opracowanie innowacyjnej nagrzewnicy parowej do suszarek pozwalającej na  łatwe diagnozowanie przecieków, bez utrudnionego demontażu