Artykuł w styczniowym numerze „Przemysłu Spożywczego”

Artykuł w styczniowym numerze „Przemysłu Spożywczego”

Artykuł w styczniowym numerze „Przemysłu Spożywczego”

Niezmiernie miło nam poformować, że artykuł którego współautorem jest Pan mgr inż. Paweł Tomtas Kierownik Projektu w firmie Mysak ukazał się w styczniowym numerze czasopisma „Przemysł Spożywczy” („Przemysł spożywczy” 2019, 1, s. 24-30).

Mgr inż. Paweł Tomtas oraz dr hab. inż. Tomasz Olejnik z Politechniki Łódzkiej opublikowali artykuł pt. „Formation and elimination of foam in the technological process of potato starch production.” W artykule omówiono problem tworzenia piany w cieczach w procesie produkcji skrobi ziemniaczanej. Przedstawiono wpływ tworzącej się piany w węzłach technologicznych na utrzymanie właściwych parametrów produkcji, jak również na pracę urządzeń wykorzystywanych w procesie. Omówiono metody likwidacji piany oraz sposoby ograniczenia intensywności jej powstawania. Dodatkowo przedstawiono korzyści wynikające z ograniczenia tworzenia piany wpływające na stabilizację przepływu cieczy w instalacjach przemysłowych, ich wpływ na eliminację błędów i niedokładności pomiarów parametrów przepływu cieczy. Przeanalizowano ograniczenie zaburzeń przepływu cieczy w układach wymagających jednostajnego napływu do urządzeń i aparatów  w ciągu procesowym. Przeanalizowano uproszczenie instalacji hydraulicznych związane z rezygnacją z dodatkowych elementów  np. zbiorników stabilizujących, jak również rezygnację lub ograniczenie stosowania chemicznych środków antypieniących.

PS 1-2019 24-30

Zachęcamy do lektury!