Artykuł w międzynarodowym czasopiśmie Processes

Artykuł w międzynarodowym czasopiśmie Processes

Artykuł w międzynarodowym czasopiśmie Processes

Niezmiernie miło nam poformować, że artykuł którego współautorem jest Pan mgr inż. Dariusz Kryszak – Manager ds. sprzedaży w firmie Mysak, ukazał się w międzynarodowym czasopiśmie Processes (Processes 2020, 8, 1489; doi:10.3390/pr8111489).

 

Artykuł pt. „Modeling of Transport of Loose Products with the Use of the Non-Grid Method of Discrete Elements (DEM)” przedstawia wyniki symulacji, z zastosowaniem metody elementów dyskretnych (DEM), procesu transportu owoców miękkich w przemyśle spożywczym. Przedstawiono w nim wyniki badań i  przykładowe symulacje transportu owoców borówki. Modelowano wpływ rodzaju urządzenia transportującego na wartości sił normalnych oraz stycznych występujących pomiędzy owocami borówki a elementami konstrukcyjnymi urządzenia transportującego oraz oddziaływania pomiędzy owocami. Dodatkowo, wykonano analizę spektrum energetycznego kolizji cząstek, pozwalającą określić prawdopodobieństwo uszkodzenia owoców w transporcie oraz identyfikację zjawisk temu sprzyjających, bazując na ilości energii pochłoniętej przez każdy owoc na skutek zderzeń.

 

Cały artykuł dostępny do pobrania poniżej:

 

Modeling of Transport of Loose Products with the Use of the Non-Grid Method of Discrete Elements (DEM)

Zachęcamy do lektury!