Blog

Krochmalnia – Pytania i odpowiedzi (9)

Linia białka ziemniacznego, krochmalnia

Pytanie:

Czy dla krochmalni o przerobie 1500 ton skrobi na kampanię warto zainstalować linię białka ziemniaczanego.

Odpowiedź:

Dla obecnej wydajności krochmalni , ilość otrzymanego bialka wynosic będzie tylko około 50 kg/h, co da przychod roczny  ze sprzedazy bialka nie wiecej niż 100 000,00 Euro. Prosta instalacja szacuje na koszt około : 500 000,00- 600 000,00 Euro. Jeżeli taki koszt za instalacje odpowiada to przygotujemy ofertę. Jesteśmy też gotowi zmodernizować krochmalnię w celu podniesienia wydajności i parametrów techniczno-ekonomicznych.