Obsługa serwisowa i remontowa urządzeń i instalacji

Serwis naszej firmy jest do Państwa dyspozycji. Dysponujemy siecią serwisową w całej Polsce, z centralą w Poznaniu. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku obsługi serwisowej urządzeń i linii technologicznych dostarczonych przez firmę MYSAK GROUP oraz w innych instalacji. Urządzenia wykonane przez inne firmy serwisujemy i remontujemy na zasadzie odrębnych umów i ustaleń, zgodnie z potrzebami Państwa i możliwościami naszego serwisu.

Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej na terenie całego kraju, usługę świadczymy w sposób nadzwyczajny, tzn. w najkrótszym możliwym czasie. Firma MYSAK GROUP w sposób planowy prowadzi również cykliczne przeglądy w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia awarii.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

  1. Awarie prosimy zgłaszać na numer telefonu, faxu, email lub za pomocą formularza w dziale kontakt.
  2.  Szczegółowa procedura i warunki gwarancji zawarte są w obustronnie zawartej umowie.
  3.  Gwarantujemy usunięcie awarii w możliwie najkrótszym czasie .

SERWIS – GWARANCJĄ CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI