Nasze realizacje

Mała krochmalnia

Wykonanie instalacji ,, małej krochmalni”. Wykonano instalację do odzysku skrobi z odpadów ziemniaczanych i wód płuczących.

Na instalacji można realizować następujące procesy technologiczne:

– odwodnienie

– roztarcie

– 2-stopniowe wymycie

– odwadnianie wycierki

Instalacja pozwala na odzysk skrobi z odpadów i zagospodarowanie przez dalszy przerób na syrop skrobiowy.