WYTWARZANIE PALUSZKÓW SŁONYCH

SUROWIEC

PRODUKT FINALNY

Gotowy wyrób stanowią paluszki o długości 115-117 mm i średnicy 5-7 mm.

PROCES PRODUKCYJNY

Surowce podstawowe oraz pozostałe składniki odważane są wg. receptury i wysypywane do zagniatarki, w której następuje wymieszanie i wygniatanie ciasta. Z zagniatarki po wymieszaniu i ugnieceniu ciasto w sposób mechaniczny wysypywane jest na wózki transportowe. W wózkach tych ciasto dojrzewa przez okres 15 min. Tak przygotowane ciasto kierowane jest do prasy do wygniatania paluszków. Uformowane paluszki w kształcie cienkich wałeczków dostają się na taśmę siatkową, która poruszając się wzdłuż całego pieca w pierwszej fazie przebiega przez urządzenie do ługowania, a nstępnie kolejno przez urządzenia do karbowania ciasta i posypywania gruboziarnistą solą. Uformowane i nawilżone roztworem ługu jak i posypane solą paluszki transportowane są do pieca tunelowego do wypieku.

Wypieczone paluszki po wyjściu z pieca dostają się na przenośnik taśmowy. Który transportuje je do automatu pakującego. W czasie transportu gorące paluszki są jednocześnie schładzane strumieniem powietrza. Paczki z gotowym produktem są pakuje się w tekturowe pudełka, które następnie po oznakowaniu układane są na paletach.