Produkcja instalacji

Firma  Mysak Group Sp. z o.o. sp.k. oferuje produkcję:

 • instalacji na potrzeby transportu i rozładunku surowców z zakresu chemii gospodarczej, chemii przemysłowej , przemysłu spożywczego
 • instalacji na potrzeby magazynowania surowców zgodnie z wymaganiami sandepidu, zasadami bhp , zapewniając im bezpieczeństwo i optymalne warunki przechowywania
 • instalacji na potrzeby silosów, zapewniających racjonalne magazynowanie zbóż zgodnie z wszelkimi wymaganiami jakościowymi
 • instalacji przeznaczonych do zautomatyzowanej paletyzacji produktów
 • instalacji dla wydajnego dozowania surowca , instalacji objętościowych i wagowych układów dozujących
 • instalacji dla pakowania big-bag
 • instalacji na potrzeby mieszania substancji z zakresu chemii organicznej i przemysłowej
 • instalacji na potrzeby suszenia produktów spożywczych
 • instalacji dla opakowywania z różnego rodzaju tworzyw
 • instalacji na potrzeby ekspedycji
 • instalacji dla aspiracji obejmującej odpylanie, usuwanie pary wodnej oraz chłodzenie surowca, pomieszczeń, maszyn i urządzeń
 • instalacji na potrzeby transportu pneumatycznego i mechanicznego
 • instalacji CIP (centralne instalacje myjące)
 • instalacji dla mieszania mąk, dodatków piekarniczych i pasz
 • chłodni – instalacje chłodnicze
 • instalacji na potrzeby piekarni i ciastkarni
 • instalacji umożliwiające gospodarowanie odpadami

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.