Blog

Case Week 2018

W kwietniu wzięliśmy udział w warsztatach inżynierskich organizowanych na Politechnice Poznańskiej. Pan prezes Mieczysław Mysakowski poprowadził zajęcia na temat rozwiązywania problemu transportu i dozowania materiałów sypkich w przemyśle spożywczym lub chemicznym do procesu mieszania.

Zajęcia składały się z części teoretycznej, na której studenci mogli dowiedzieć się jak zbudowane są takie instalacje, zapoznać się z przykładowymi projektami oraz zaczerpnąć wiedzę niezbędną do wykonania zadania, które zostało przygotowane na drugą część warsztatów.

Studenci otrzymali zadanie zaprojektowania instalacji, wykonania rysunków oraz doboru urządzeń. W grupach przygotowali prezentacje i podzielili się swoimi pomysłami na koniec zająć. Większość uczestników poradziła sobie z zadaniem dobrze, a uwagi i pytania jakie pojawiły się w trakcie omawiania wyników na pewno wpłyną pozytywnie na rozwój ich wiedzy i umiejętności inżynierskich.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mamy swój niewielki wpływ na kształcenie nowej kadry inżynierskiej!

Mysak na warsztatach Case Week